Zarząd

Sposób reprezentacji

Dla ważności oświadczenia woli, a w szczególności zaciągania zobowiązań, zawierania umów udzielania pełnomocnictwa I podpisywania pism I dokumentów w przedmiocie praw I obowiązków majątkowych stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch osób: prezesa lub wiceprezesa oraz innego członka zarządu. Dla ważności innych pism I dokumentów wymagany jest jeden podpis prezesa lub wiceprezesa I parafa członka zarządu.

PREZES ZARZĄDU – Stanisław Wielgos

WICEPREZES ZARZĄDU – Wiktor Koba

SKARBNIK – Zofia Czarny

SEKRETARZ – Emilia Wanda Pelc

CZŁONEK ZARZĄDU – Marian Stanisław Sydor

Komisja Rewizyjna – Organ nadzoru

Tomasz Józef Kojder

Łukasz Marek Skóra

Zofia Nowak

Przewiń do góry