Cele

1. Na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin

2. Charytatywne

3. Dotycząca ochrony i promocji zdrowia

4. Edukacyjnie i oświatowe w szczególności w zakresie ochrony zdrowia

5. Na rzecz rozwoju integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów I współpracy między społecznościami

6. Promocyjne informacyjne i organizacyjne wolontariatu

7. Wspomagające rozwój wspólnot, obszarów wiejskich i społeczności lokalnych

8. Na rzecz podtrzymywania tradycji narodowych, pielęgnowania patriotyzmu, świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

9. Promującej region

10. Tworzące warunki wszechstronnego rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców regionu

11. Kształtowanie świadomości europejskiej

12. Rozwijania bazy materialnej dla osób niepełnosprawnych

Przewiń do góry