Aktualności

Spotkanie opłatkowe

Boże Narodzenie jest dlatego, żeby uczyć się miłości, żeby podawać sobie ręce, żeby się uśmiechać do siebie, żeby sobie przebaczać – uważa ks. Jan Twardowski. Nierozerwalnie związane  z Bożym Narodzeniem są spotkania opłatkowe różnych grupach społecznych czy zawodowych. Weszły one już na stałe do naszej pięknej, polskiej tradycji bożonarodzeniowej.   Spotkanie Opłatkowe  naszej organizacji pozarządowej – […]

SPON w gminach

Jest nas coraz więcej, ludzi którzy chcą zmienić świat, czyjś świat! SPOTKANIA Z  PRZEDSTAWICIELAMI  GMIN I MAST  POWIATU PRZEWORSKIEGO Na przełomie lutego i marca br.  zarząd SPON  odbył 9 spotkań na terenie całego powiatu. Kolejno  rozmawiał w włodarzami  wszystkich miast i gmin – burmistrzami, wójtami, sołtysami, przedstawicielami  MOPS-ów, GOPS- ów, dyrektorami szkół, przedstawicielami centrów kulturalnych. […]

Przyłącz się do nas! Serdecznie zapraszamy! Razem zrobimy więcej!

Jesteśmy organizacją pozarządową, której misją jest wielopłaszczyznowa pomoc osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom. W związku ze 100 rocznicą urodzin św. Jana Pawła II dla upamiętnienia tegoż jubileuszu jako Wotum Wdzięczności Archidiecezji Przemyskiej za Wielkiego Rodaka i Papieża pragniemy utworzyć Dom Miłosierdzia im. św. Jana Pawła II dla osób z niepełnosprawnością, w adoptowanym na ten cel […]

Jałmużna wielkopostna

Wielkopostna Jałmużna! Z inicjatywy Ks. Franciszka Rząsy i z błogosławieństwem Ks. Abpa Metropolity Adama Szala został wystosowany list do wszystkich parafii Diecezji Przemyskiej o wsparcie dzieła utworzenia Domu Miłosierdzia im. św. Jana Pawła II dla osób z niepełnosprawnością w adoptowanym na ten cel zabytkowym  obiekcie w Przeworsku.  W Środę Popielcową  na ten cel zostaną złożone […]

Przewiń do góry