Autor: Wiktor Koba

Sprawozdanie z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych im. Świętego Jana Pawła II z dnia 29.01.2020

W posiedzeniu oprócz członków stowarzyszenia brali udział zaproszeni goście: przedstawiciele GOPS z terenu powiatu przeworskiego oraz Dyrektorzy Szkół Średnich. W swoim wystąpieniu prezes poinformował o celach i działalności Stowarzyszenia i omówił cele projektu skierowanego do ROPS dla wsparcia robót budowlanych tzw. BELWEDERU – obiektu po byłym szpitalu powiatowym.

Sprawozdanie z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych im. Świętego Jana Pawła II z dnia 22.01.2020

Prezes Zarządu przedstawił rozliczenia rachunku bankowego BNP Paribas wg. stanu  na 31.12. 2020 roku. Wpływy na rachunek bankowy  – 38626,93 złotych, Wydatki z rachunku bankowego – 30000 złotych dotacja na rzecz Fundacji Pomocy Młodzieży „WZRASTANIE” Stan środków na rachunku bankowym na koniec roku -7962,41 złotych Na różnicę 664,52 złotych składają się obciążenia: z tytułu prowadzenia […]

Sprawozdanie z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych im. Świętego Jana Pawła II z dnia 11.12.2019

Na zebraniu w tym dniu prezes Zarządu Stowarzyszenia podsumował działania związane z publiczną zbiórką pieniężną w poszczególnych parafiach. Z zestawienia wynika, że w pierwszym terminie tj. 17.11.2019 zebrano z 41% parafii kwotę 17860 złotych.

Sprawozdanie z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych im. Świętego Jana Pawła II z dnia 27.11.2019

Do najważniejszych problemów omówionych na niniejszym spotkaniu należały sprawy organizacyjno – techniczne: ustalenie sposobu przechowywania dokumentów i zasady korzystania z biura stowarzyszenia wykonanie tablic informacyjnych na zewnątrz budynku oraz drzwi wewnętrznych do pomieszczenie służbowego zamieszczanie bieżących informacji na stronie internetowej Stowarzyszenia podsumowanie działań związanych z publiczną zbiórką pieniężną w poszczególnych parafiach przygotowanie danych do projektu […]

Sprawozdanie z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych im. Świętego Jana Pawła II z dnia 6.11.2019r.

Na posiedzeniu ustalono zasady przeprowadzenie kwesty przy kościołach i  wyznaczono odpowiedzialnych,  za osobiste doręczenie prośby do proboszczów powiatu przeworskiego.

Sprawozdanie z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych im. Świętego Jana Pawła II z dnia 23.10.2019r.

Po dokonaniu wstępnych formalności  prezes  SPON-u zaprosił  zebranych  do  podsumowania i oceny  spotkania z  jednostkami samorządów terytorialnych, które odbyło się  17 października 2019r. Wszyscy uznali, że osiągnęło ono  zamierzony skutek -wspólnie będziemy pomagać niepełnosprawnym z naszego powiatu, a przy tym uratujemy  zabytkowy budynek.

Sprawozdanie z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych im. Świętego Jana Pawła II z dnia 17.10.2019r.

Dnia 17 października 2019r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przeworsku odbyło się spotkanie Zarządu SPON w Przeworsku. W spotkaniu uczestniczyli wójtowie i burmistrzowie miast i gmin z powiatu przeworskiego, kierownicy GOPS- ów, dyrektorzy szkół ponadpodstawowych powiatu przeworskiego,  rodzice osób niepełnosprawnych oraz dziennikarze Twojej TV internetowej.

Sprawozdanie z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych im. Świętego Jana Pawła II z dnia 9.10.2019r.

Posiedzenie rozpoczął prezes przywitaniem zgromadzonych i przeprowadzeniem pozostałych formalnych czynności. Po przedstawieniu opracowanego przez p. Wiktora Kobę znaku graficznego, został on jednogłośnie przyjęty jako logo Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych im. Świętego Jana Pawła II.

Przewiń do góry