Autor: Wiktor Koba

Spotkanie opłatkowe

Boże Narodzenie jest dlatego, żeby uczyć się miłości, żeby podawać sobie ręce, żeby się uśmiechać do siebie, żeby sobie przebaczać – uważa ks. Jan Twardowski. Nierozerwalnie związane  z Bożym Narodzeniem są spotkania opłatkowe różnych grupach społecznych czy zawodowych. Weszły one już na stałe do naszej pięknej, polskiej tradycji bożonarodzeniowej.   Spotkanie Opłatkowe  naszej organizacji pozarządowej – […]

SPON w gminach

Jest nas coraz więcej, ludzi którzy chcą zmienić świat, czyjś świat! SPOTKANIA Z  PRZEDSTAWICIELAMI  GMIN I MAST  POWIATU PRZEWORSKIEGO Na przełomie lutego i marca br.  zarząd SPON  odbył 9 spotkań na terenie całego powiatu. Kolejno  rozmawiał w włodarzami  wszystkich miast i gmin – burmistrzami, wójtami, sołtysami, przedstawicielami  MOPS-ów, GOPS- ów, dyrektorami szkół, przedstawicielami centrów kulturalnych. […]

Przyłącz się do nas! Serdecznie zapraszamy! Razem zrobimy więcej!

Jesteśmy organizacją pozarządową, której misją jest wielopłaszczyznowa pomoc osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom. W związku ze 100 rocznicą urodzin św. Jana Pawła II dla upamiętnienia tegoż jubileuszu jako Wotum Wdzięczności Archidiecezji Przemyskiej za Wielkiego Rodaka i Papieża pragniemy utworzyć Dom Miłosierdzia im. św. Jana Pawła II dla osób z niepełnosprawnością, w adoptowanym na ten cel […]

Jałmużna wielkopostna

Wielkopostna Jałmużna! Z inicjatywy Ks. Franciszka Rząsy i z błogosławieństwem Ks. Abpa Metropolity Adama Szala został wystosowany list do wszystkich parafii Diecezji Przemyskiej o wsparcie dzieła utworzenia Domu Miłosierdzia im. św. Jana Pawła II dla osób z niepełnosprawnością w adoptowanym na ten cel zabytkowym  obiekcie w Przeworsku.  W Środę Popielcową  na ten cel zostaną złożone […]

Sprawozdanie z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych im. Świętego Jana Pawła II z dnia 19.02.2020

Zarząd i członkowie Stowarzyszenia na dzisiejszym posiedzenia skupili się wokół najważniejszego problemu – Organizacji  dużej publicznej zbiórki pod hasłem „Przeworskie Drogi Miłosierdzia”. Na wstępie prezes w krótkich słowach omówił przebieg  spotkań w gminie Zarzecze i Sieniawa –  podobne będą odbywać się w kolejnych gminach, celem pozyskania wolontariuszy do  sprawniejszego przeprowadzenia powyższej akcji na danym teranie. […]

Sprawozdanie z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych im. Świętego Jana Pawła II z dnia 18.02.2020r.

Spotkanie Zarządu  odbyło się w świetlicy Fundacji „Wzrastanie” . Nadrzędnym celem zebrania była organizacja zbiórki publicznej „ Przeworskie Drogi Miłosierdzia” , która ma się odbyć w dniach 15.04 – 15.05.2020r. Ze względu na krótki czas przygotowań, wszystkie czynności muszą być zintensyfikowane. Na wstępnie prezes  przypomniał  plan pracy na rok 2020r. Skupił się  szczególnie na – […]

Przewiń do góry