Miesiąc: Lipiec 2020

Sprawozdanie z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych im. Świętego Jana Pawła II z dnia 9.10.2019 r.

Posiedzenie rozpoczął prezes przywitaniem zgromadzonych i przeprowadzeniem pozostałych formalnych czynności. Po przedstawieniu opracowanego przez p. Wiktora Kobę znaku graficznego, został on jednogłośnie przyjęty jako logo Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych im. Świętego Jana Pawła II. Ustalono również treść zaproszenia i pisma z prośbą o wsparcie materialne, finansowe działalności SPON dla Jednostek Samorządu Terytorialnego, Dziekanów, członków Zarządu […]

Spotkanie opłatkowe

Boże Narodzenie jest dlatego, żeby uczyć się miłości, żeby podawać sobie ręce, żeby się uśmiechać do siebie, żeby sobie przebaczać – uważa ks. Jan Twardowski. Nierozerwalnie związane  z Bożym Narodzeniem są spotkania opłatkowe różnych grupach społecznych czy zawodowych. Weszły one już na stałe do naszej pięknej, polskiej tradycji bożonarodzeniowej.   Spotkanie Opłatkowe  naszej organizacji pozarządowej – […]

SPON w gminach

Jest nas coraz więcej, ludzi którzy chcą zmienić świat, czyjś świat! SPOTKANIA Z  PRZEDSTAWICIELAMI  GMIN I MAST  POWIATU PRZEWORSKIEGO Na przełomie lutego i marca br.  zarząd SPON  odbył 9 spotkań na terenie całego powiatu. Kolejno  rozmawiał w włodarzami  wszystkich miast i gmin – burmistrzami, wójtami, sołtysami, przedstawicielami  MOPS-ów, GOPS- ów, dyrektorami szkół, przedstawicielami centrów kulturalnych. […]

Przyłącz się do nas! Serdecznie zapraszamy! Razem zrobimy więcej!

Jesteśmy organizacją pozarządową, której misją jest wielopłaszczyznowa pomoc osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom. W związku ze 100 rocznicą urodzin św. Jana Pawła II dla upamiętnienia tegoż jubileuszu jako Wotum Wdzięczności Archidiecezji Przemyskiej za Wielkiego Rodaka i Papieża pragniemy utworzyć Dom Miłosierdzia im. św. Jana Pawła II dla osób z niepełnosprawnością, w adoptowanym na ten cel […]

Przewiń do góry