Sprawozdanie z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych im. Świętego Jana Pawła II z dnia 18.02.2020r.

Spotkanie Zarządu  odbyło się w świetlicy Fundacji „Wzrastanie” . Nadrzędnym celem zebrania była organizacja zbiórki publicznej „ Przeworskie Drogi Miłosierdzia” , która ma się odbyć w dniach 15.04 – 15.05.2020r. Ze względu na krótki czas przygotowań, wszystkie czynności muszą być zintensyfikowane. Na wstępnie prezes  przypomniał  plan pracy na rok 2020r. Skupił się  szczególnie na – powołaniu Rady Programowej jako organu doradczego – wykonaniu folderów z wizualizacją „Belwederu” – wykonaniu spotu reklamowego o pracy osób niepełnosprawnych.

Ponadto poinformował  o mających odbyć się( wg ustalonego terminarzu) spotkaniach w gminach Zarzecze, Adamówka oraz mieście i gminie Kańczuga.

N a spotkaniu podjęto decyzję, o opracowaniu informacji o zbiórce i opublikowaniu jej w gazetkach samorządowych poszczególnych samorządów powiatu. Ks. Prof. F. Rząsa poinformował, ze w krótkim czasie TV Rzeszów  będzie realizować program o  naszych działaniach  na rzecz osób niepełnosprawnych.

Sprawozdanie z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych im. Świętego Jana Pawła II z dnia 18.02.2020r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przewiń do góry