Miesiąc: Styczeń 2020

Sprawozdanie z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych im. Świętego Jana Pawła II z dnia 29.01.2020

W posiedzeniu oprócz członków stowarzyszenia brali udział zaproszeni goście: przedstawiciele GOPS z terenu powiatu przeworskiego oraz Dyrektorzy Szkół Średnich. W swoim wystąpieniu prezes poinformował o celach i działalności Stowarzyszenia i omówił cele projektu skierowanego do ROPS dla wsparcia robót budowlanych tzw. BELWEDERU – obiektu po byłym szpitalu powiatowym.

Sprawozdanie z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych im. Świętego Jana Pawła II z dnia 22.01.2020

Prezes Zarządu przedstawił rozliczenia rachunku bankowego BNP Paribas wg. stanu  na 31.12. 2020 roku. Wpływy na rachunek bankowy  – 38626,93 złotych, Wydatki z rachunku bankowego – 30000 złotych dotacja na rzecz Fundacji Pomocy Młodzieży „WZRASTANIE” Stan środków na rachunku bankowym na koniec roku -7962,41 złotych Na różnicę 664,52 złotych składają się obciążenia: z tytułu prowadzenia […]

Przewiń do góry