Miesiąc: Listopad 2019

Sprawozdanie z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych im. Świętego Jana Pawła II z dnia 27.11.2019

Do najważniejszych problemów omówionych na niniejszym spotkaniu należały sprawy organizacyjno – techniczne: ustalenie sposobu przechowywania dokumentów i zasady korzystania z biura stowarzyszenia wykonanie tablic informacyjnych na zewnątrz budynku oraz drzwi wewnętrznych do pomieszczenie służbowego zamieszczanie bieżących informacji na stronie internetowej Stowarzyszenia podsumowanie działań związanych z publiczną zbiórką pieniężną w poszczególnych parafiach przygotowanie danych do projektu […]

Sprawozdanie z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych im. Świętego Jana Pawła II z dnia 6.11.2019r.

Na posiedzeniu ustalono zasady przeprowadzenie kwesty przy kościołach i  wyznaczono odpowiedzialnych,  za osobiste doręczenie prośby do proboszczów powiatu przeworskiego.

Przewiń do góry